Business: Welcome - Symantec Corp.
Välkommen

Symantec Backup Exec 3600 Appliance – fördjupad produktdemonstration


Upplev Backup Exec 3600 Appliance och se hur Backup Exec 3600 snabbt minskar komplexiteten och kostnaderna kring IT med integrerad och optimerad hårdvara, programvara och support från en enda leverantör. Backup Exec 3600 Appliance är mer än bara disklagring och gör backup på en lång rad operativsystem och plattformar i både fysiska och virtuella miljöer, plus djupgående program- och databassupport för snabbare backup och återställning.

Symantec erbjuder två alternativ för utvärdering av Backup Exec 3600 Appliance:
  • Du kan ladda ner och prova programmet Backup Exec 2012 i 60 dagar UTAN KOSTNAD genom att klicka här.
  • Du kan registrera dig for en fördjupad produktdemonstration eller en testversion av Backup Exec 3600 genom att klicka på knappen Registrera dig nedan.