Business: Welcome - Symantec Corp.
Välkommen

Testversion: Veritas Dynamic Multi-Pathing for Windows


På den här webbplatsen kan du ladda ner testversioner av 6.0.x-versionerna av följande produkt:

  • Veritas Dynamic Multi-Pathing for Windows

De nedladdningsbara testversionerna är endast avsedda att användas för utvärdering av nya installationer, inte för att installera eller uppgradera en produktionsdistribution. Om du redan har köpt produkten och vill installera eller uppgradera en befintlig distribution kan du ladda ner binärfilerna från Symantec File Connect.


Utvärderingsnycklar: Produkten har en inbäddad 60-dagars utvärderingsnyckel. När du installerar produkten trycker du på Nästa på licensnyckelns inmatningsskärm för att aktivera din 60-dagars inbäddade utvärderingsnyckel.


Licensierade kunder: När du väl har köpt produkten kan du hämta den permanenta licensnyckeln/de permanenta licensnycklarna på Symantec Licensing Portal. Obs! Efter köpet behöver den permanenta licensnyckeln bara läggas till i utvärderingsinstallationen. Produkten behöver inte installeras om. Om du vill använda alternativet med licenser utan nycklar när produkten är köpt ska du konfigurera noderna som kör produkten som hanterade värdar i Veritas Operations Manager för att bli berättigad att använda det nyckellösa alternativet.


Support: Den här KOSTNADSFRIA testversionen av programvaran är utformad att vara fristående. Produktens dokumentation är tillgänglig på webbplatsen för Symantec Operations Readiness Tool. Symantecs tekniska support är inte tillgänglig för denna testversion. Symantec avråder från att använda testversionen i en produktionsmiljö.


Versionskompatibilitet: Nedladdningsbara filer är avsedda för versionerna 6.0.1 och 6.0.2 av Dynamic Multi-Pathing for Windows. Ladda ner och använd korrekt version beroende på operativsystemets version:

  • v6.0.1 nedladdningar för Dynamic Multi-Pathing for Windows stöds i Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2 x64.
  • v6.0.2 nedladdningar för Dynamic Multi-Pathing for Windows stöds i Microsoft® Windows Server® 2012.

De senaste kompatibilitetslistorna för hårdvara och programvara samt produktdokumentation och korrigeringsfiler är tillgängliga på webbplatsen för Symantec Operations Readiness Tools.