Business: Welcome - Symantec Corp.
Välkommen

Symantec Encryption Desktop Corporate – testversion


Du dirigeras till sidan för testversionen av Desktop Corporate eftersom du har valt ett av dessa alternativ: Symantec Drive Encryption, Symantec Desktop Email Encryption, Symantec File Share Encryption, Symantec Encryption Desktop Professional, Symantec Encryption Desktop Storage eller Symantec Encryption Desktop Corporate.

Symantec Encryption Desktop Corporate erbjuder flexibel kryptering på flera nivåer genom att samla:
  • Symantec Drive Encryption för att skydda filer på lokala hårddiskar
  • Symantec Desktop Email Encryption för att skydda konfidentiella data i e-post
  • Symantec File Share Encryption för att dela filer och mappar på ett säkert sätt med behöriga kollegor

Den här kraftfulla kombinationen säkerställer att endast behöriga användare har åtkomst till känsliga data samt att partnerkrav och regelkrav uppfylls för informationsdelning och säkerhet.