Business: Welcome - Symantec Corp.
Välkommen

Nedladdning av testversion: Symantec Mail Security for Microsoft Exchange


Symantec™ Mail Security for Microsoft Exchange kombinerar Symantec™ AntiVirus med avancerad heuristik för att skapa epostskydd i realtid mot virus, spionprogram, nätfiske och andra skadliga attacker samtidigt som policier för innehållsfilter tillämpas för Microsoft® Exchange Server 2007, 2010 and 2013. Dessutom utnyttjar Mail Security Symantec™ Premium AntiSpam, med Brightmail-teknologi, för att stoppa 99% av all inkommande skräppost med mindre än 1 felaktig identifikation av 1 miljon. Det stöder Hosted-, Microsoft® Hyper-V-, eller VMWare® -virtualiserade Exchange-servermiljöer. Symantec Mail Security for Microsoft Exchange kompletterar andra skyddslager genom att förebygga spridning av epostburna hot samt upprätthåller policier för förebyggande av dataförlust.

Stöd för Windows 64-bit och Virtualized Exchange-servermiljöer, centraliserad hantering, klustringslösningar, hyper-threading samt minnesgenomsökning garanterar att Symantec Mail Security är optimerat för din miljö och minimerar ägandekostnaden. Den inledande konfigureringen kan slutföras på en kvart, utan att det krävs justering och listor för tillåtna och spärrade avsändare.

Nya funktioner:
  • Stöd för Microsoft Exchange 2013 och Microsoft® Hosted Exchange-miljöer
  • Nyckelfärdiga innehållsfiltreringsmallar för skydd mot dataförluster
  • Förbättrad effektivitet mot skadliga program och skräppost genom avancerad heuristik
  • Förbättrad hanterbarhet med full meddelandekarantän
  • Upp till 30% förbättrad prestanda för mailboxgenomsökning
  • Microsoft® Systems Center Operation Manager 2007 R2 stöd för Exchange 2007 och Exchange 2010
  • Fortlöpande skydd med enkel genomsökning

Symantec Mail Security är också en del av Symantec Protection Suite, som kompletterar andra skyddslager genom att skydda spridningen av epostburna hot internt samt genom att utgöra en första försvarslinje mot hot i lagrad epost samt vid parameterfel.

Anteckningar:

Serveroperativsystem: Microsoft Windows Server® 2008 R2/SP2 Standard/Enterprise (64-bit) och Microsoft Windows Server® 2003 R2/SP2 Standard/Enterprise (64-bit).

Exchange-plattformar: Microsoft Exchange Server® 2013 (64-bit), Microsoft Exchange Server® 2010 (64-bit), och Microsoft Exchange Server® 2007 (64-bit).

Hårdvaruvirtualisering: VMware ESXi® 3.5., 4.0, VMware® vSphere ESXi 4.0, Microsoft Hyper-V® Server 2008, och Windows Server 2008 med Hyper-V-teknologi.