Business: Welcome - Symantec Corp.
Välkommen

Testversion: Veritas Storage Foundation- och High Availability (HA)-lösningar


  Den här webbplatsen innehåller de komponenter och paket som krävs för att installera version 6.0.x av följande produkter:
 • Veritas Dynamic Multi-Pathing (DMP)
 • Veritas Cluster Server (VCS)
 • Veritas Replicator
 • Veritas Storage Foundation (SF)
 • Veritas Storage Foundation HA (SFHA)
 • Veritas Storage Foundation Cluster File System (SFCFS)
 • Veritas Storage Foundation Cluster File System HA (SFCFSHA)
 • Veritas Storage Foundation for Oracle RAC (SFORAC)
 • Symantec VirtualStore (SVS) (Observera att denna produkt endast stöds på RHEL 5 och Solaris Sparc)

 

I följande operativsystem:
 • Solaris 10 och 11 på Sparc och x64
 • AIX 6.1 och 7.1
 • HP-UX 11i v3
 • Red Hat Enterprise Linux 5 och 6
 • Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 och 11
 • Oracle Enterprise Linux 5 och 6
 • VMware ESXi 5.0 och 5.1

Före installationen

Innan du börjar installera de här produkterna går du in på Symantec Operations Readiness Tool (SORT) för att validera dina systemkonfigurationer. SORT ger dig åtkomst till de senaste programuppdateringarna, de senaste program- och replikeringsagenterna för Veritas Cluster Server, eller de senaste versionerna av Array Support Library and Array Policy Module (ASL-APM) för Dynamic Multhi-Pathing (DMP).

Efter installationen

Installera Veritas Operations Manager (VOM) för att hantera och skapa rapporter om den Storage Foundation-server som just har distribuerats. Veritas Operations Manager är en heltäckande hanteringsplattform som hjälper dig optimera resurserna i datacentret, erbjuder centraliserad synlighet och kontroll, säkerställer åtkomst till arkiverat material, utför skalning av åtgärder, optimerar datalagring och upprätthåller regelefterlevnad.

För användare som laddar ner Veritas Cluster Server för att köra i VMware-miljöer ingår ett plugin-program för VMware vCenter-konsolen. Veritas Operations Manager kan användas tillsammans med vSphere-plugin-programmet för att konfigurera och hantera Veritas Cluster Server.

Kompatibilitetslista för hårdvara